Jdi na obsah Jdi na menu
 


Italie

7. 12. 2007

 

Itálie

státní zřízení - republika

- k Itálii patří Sardinie (2. největší ostrov Středozemního moře) a Sicílie (největší ostrov ve Středozem. moři), Toskánské ostrovy (např. Elba), Liparské ostrovy

- pobřeží je na západě členité se zálivy, na východě ploché, povrch převážně hornatý, dominují Západní a Východní Alpy, na severu přesahující 4000 m n.m. včetně nejvyšší hory Monte Bianco (Mont Blanc), nejrozsáhlejší alpský systém představují Dolomity; celý Apeninský a Kalabrijský poloostrov a největší středomořský ostrov Sicílii vyplňuje pohoří Apeniny dosahující téměř 3000 m n.m. Pásmo Apenin je seismicky velmi aktivní. Častá jsou zemětřesení a erupce sopek- Vesuv ,Etna (nejvyšší činná sopka Evropy, 3323 m n.m.) a sopek v souostroví Lipari (Vulcano, Stromboli).; Pádská nížina

- řeky Pád, Arno a Tibera, jezera Lago Maggiore, Lago di Como, Lago di Garda - ledovc. charakteru

- podnebí - většina Itálie subtropické podnebí, Pádská nížina - mírné, Alpy - chladné, vysokohorské

- nerostné suroviny - rumělka (jižní Toskánsko) , rtuť, síra a draselné soli (Sicílie), mramor (Toskánsko), zemní plyn (Pádská nížina)

- obyvatelstvo - největší podíl katolické obyvatelstvo (85-90%), dáno historií, velký vliv má i samotný Vatikán a osobnost papeže, národnostně jednotná, italština

- zemědělství - olivy, citrusy, vinná réva, zelenina, pšenice, kukuřice, významný je též rybolov, významné zemědělské oblasti jsou Pádská nížina, Apulie, Toskánsko, Sicílie a Kampánie.

- průmysl - strojírenství (osobní automobily, elektrotechnika, obráběcí stroje), chemický průmysl (plasty, léčiva), textilní, výroba obuvi, potravinářský (výroba těstovin, vína, konzervárny, výroba cukrovinek-Ferrero), sklářský průmysl

- po ekonomické stránce 3 oblasti: a) sever - Pádská nížina a předhůří Alp - hlavní průmyslová a zemědělská oblast Itálie, hl. centra - Milano, Turín, Janov (největší přístav), Benátky, Verona (bohatství památek), b) - střed - hospodářsky nejvys. Toskánsko, vyspělé vinařství, ovocnářství, centra - Řím; c) - jih - jižní část Ap. poloostrova a Sicílie a Sardinie, průmysl. výroba soustředěna do přístavů, zemědělství hlavně citrusy a vinná réva, centra - Neapol a Palermo

- města - hlavní město Řím (Koloseum, Sixtinská kaple), Benátky (stojí na 118 ostrovech s 150 kanály, nejdelší Canal Grande, symbol města - gondoly), Florencie , Neapol (z tohoto města pochází pizza a špagety), Pisa (nejvýznamnější památkou je Dóm z 11. stol. se zvonicí - "Šikmou věží“)

 

 

 

 

Řecko

státní zřízení - republika, autonomní postavení - mnišský stát Athos (podle hory Athos, zhruba 20 klášterů, nutno zvláštní povolení - pouze muži)

-skládá z rozsáhlé pevninské části na jižním konci Balkánu, Peloponéského poloostrova (odděleného od pevniny Korintskou úžinou), poloostrova Chalkidiki a početných ostrovů (kolem 2000, z velké části neobydlených - nedostatek pitné vody), největší ostrov je Kréta, nejjižnější ostrov Řecko - Gaudos

- skupiny ostrovů - Iónské (např. Korfu, Kefalonia), Egejské ( např.Lesbos, Sámos), Sporady (např. Skopelos, Piperi), Kyklady (např. Santorini- vulkanického původu, Páros), Dodekany (např.Rhodos, Sámos), Sáronské (např.Hydra,)

- povrch velmi hornatý, asi 80 % pokrývají hory - Z - Pindos (je pokračováním Dinárské soustavy), SV-Pirin a Rodopy (na bulharské hranici), V- nejvyšší hora Olymp, střed - pohoří Othrys, nížiny - S - Makedonská, V -Thrácká, střed- Thessalská

- řeky- Vardar, Struma

- podnebí - středomořské, v horách chladné

- nerostné suroviny - v malém množství je těženo hnědé uhlí, bauxit, rudy barevných kovů, známější jsou stavební hmoty - hlavně mramor

- obyv. - převážně Řekové, náboženství - pravoslaví, úř. jazyk řečtina

- průmysl - potravinářství (tabák, ovoce, olivy, víno aj.) textilní (obuvnický, kožedělný průmysl), petrochemie, průmysl stavebních hmot a strojírenství (loďařství), nejrozvinut. oblast při V pobřeží, jádro tvoří Athény, J- hospod. cetrum Soluň

- zeměd. - hlavními zemědělskými oblastmi jsou pláně Boiótie, Thesálie, část Makedonie a Thrákie, pšenice, kukuřice, zelenina, citrusy, vinná réva, olivy

- důležitý cestovní ruch, významná námořní doprava - přístavy Pireas, Soluň, Volos, atd

- města - hlavní město Athény, Soluň, Pireas, Marathon, Théby, Korint, Rhodos